CABRERA, MAS

 

Es troba documentat a Mata, al segle XIV. Altres masos del mateix segle i del mateix veïnat foren Mata, Bastit, Pi, Mascort, Rubiol, Lledó i Carbonell.

També es tenen referències de masos existents a Valldeix (Morot, Costa, Horta, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell Català, Febrer, Bn. Ponç, Lledó, Soler B., Catà, Miralles, Miquel i Feliu...); a Cirera (Janer, Soler, Oliver, Vinardell, Ametller, Reniu, Serra, Ouleda, Valençó, Aperset...), a Traià (Oller, Torner, Salvador, Alegra, Scarp, Mataró, Agell...) o a la zona on és ben bé ara Mataró (Bovet, Seguí, Palau, Caprec, Verdaguer, Sibila, G.Capella, Bertran, Vila, Salvas, Dorca, Miquel, Ponç Mataró, Bova, Bg.Roig, Pujol, Ros i Campmajor). [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan ; “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 72.