ÇAFONT, MAS

 

Estava ubicat al Veïnat de Cirera durant els segles XVI i XVII. Probablement es correspon amb el Mas Morot-Çafont en terres de l’antic Mas Auleda. En aquesta època i en aquest mateix veïnat trobem també els masos Aperset, Balançó, Campmajor, Gener, Olivera, Pujol o Pujol del Palmer, Reniu, Serra, Soler de Cirera i Vilardell.

També trobem constatat el Mas Çafont-Tria, a Mata, l’ any 1633.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 80.