CAIXA DE CATALUNYA I BALEARS, LA

 

Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’ Estalvi, que tindria les seves oficines centrals a la Via Laietana de Barcelona, núms. 56-72.

Les oficines provisionals a Mataró serien a la Riera 70. Altres sucursals bancàries de la segona meitat del segle XX o de principis de l’ actual, a Mataró, i concretament a la Riera, eix vital de la ciutat serien [1] les de la Laietana (després Bankia) al núm. 46; del Sabadell Atlántico, al núm. 27;del Pastor, al 51; del Sabadell, al 7-8; del Banesto, al 31 i de la Caixa de Barcelona, al núm. 15, per esmentar-ne algunes.

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/default.php?cat=3856&tpgPage=2