CALAU, MASIA DE CAN

 

Es troba a prop de la Riera de Clarà –a Argentona- i va ser restaurada i ampliada. És força gran, amb finestrals de pedra.[1]

Abans de la Guerra Civil aquesta masia va adoptar el caràcter de casa residencial i seria rehabilitada pels seus propietaris –Srs. Giró- incorporant uns annexos laterals amb porxades, una finestra coronella, etc… També s’ havia conegut com el Mas March de la Vall i durant el XIX agafaria el nom de Can Calau.[2]

Altres cases de pagès conegudes del Veïnat de Clarà podrien ser Can Manreset, Can Cabot, Can Ribosa, Can Casanovas o Can Reymir.

 

// Can Calau, amb adreça oficial de Veïnat de Clarà 18, a Argentona, és també una Clínica dedicada a la superació de problemes derivats de diferents addiccions. [3]

 

 

 [1] MARESME. Les comarques de Catalunya. Guia turístico-cultural. Editorial Blume. Barcelona, 1983. pàg.48.

[2] GRUP LLAVOR. “Fonts. Itineraris...”. Op. Cit. pàg. 38.

[3] www.cancalau.com