CAMES, CAN

 

Quedava situada a la zona del Rengle, al sector sud de la carretera de Barcelona. A la primera meitat del segle XX hi residiren Jaume Lloreda i Roca i la seva muller Rosa Ganduxer i Fortuny. Filla seva va ser Victòria, que es casaria amb Josep Fortuny i Lleonart. Jaume Lloreda i Roca moriria el 1953, als 75 anys.

 

// Can Cames, una altra habitatge del mateix nom, es troba a Dosrius, al marge esquerre de la Riera de Canyamars, prop de la masia de Can Nogueres, a poca distància del nucli urbà de Canyamars. Té forma rectangular, amb planta baixa i pis i coberta de teula àrab, a dues vessants. Abans Can Cames formava part de Can Galçeran.[1]

Cases properes són Can Casi i Can Galceran. Totes elles a la banda de ponent del Turó de Castellar i de la Serra d’ en Gel.

 

 

 [1] http://www.diba.cat/documents/429042/59d92bd4-5d57-4f07-a374-f380b2d80e2e. Fitxa núm. 109.