CAMÍ DE LA CASA DEL CASTELL

Comença al “Camí del Castell de Mata”, al peu del Turó d’ Onofre Arnau, i passa pel davant de la masia “El Castell” (catalogada) i per Can Cuquet, per a arribar a la Riera del Barranc de la Bruixa.

El nom es va oficialitzar en el Ple Municipal de l’ Ajuntament de Mataró, corresponent al setembre del 2017.