CAMP DELS SOLDATS, EL

 

Espai per a la instrucció militar, que quedava on és ara la Ronda Barceló, i que utilitzava el Regiment d'Artilleria quan a l'any 1918 va ser destinat a Mataró. Per això molts mataronins designaven la ronda amb aquest nom de Camp dels Soldats.

Cal tenir present que l'esmentat Regiment d'Artilleria es va ubicar a poca distància, concretament a la fàbrica Les Faixes (també dita Ca l'Escubós), que tenia entrada pel carrer de Pinzón i que ocuparia, a grans trets, el que avui és l'Avinguda Jaume Recoder.