CAMPLLONCH, CASAL DELS

 

Una de les figures clau d’ aquesta nissaga mataronina prou coneguda va ser Josep Campllonch i Llentisclar. Fill de Josep Campllonch Tarau, botiguer de teles, i nét de Josep Campllonch, pagès de Teià, fou "majordom de propis" de l'Ajuntament de Mataró, des de 1731 a 1768. Josep es casà amb Magdalena Català i Vigo, relligant així dues importants famílies mataronines d'aquells anys.

El Casal dels Campllonch és l'edifici, amb clars elements de tipus barroc, que queda a la cantonada de la Riera amb el carrer d'en Pujol, on justament fins fa uns anys hi havia la botiga de Can Fité i avui una coneguda botiga de modes. [1]

 

 

 [1] REXACH I PUIG, Ramon: "Els pares de la República.…". Op. Cit. pàgs. 242-248 i 406.