CAMPMAJOR, MAS

 

Es troba documentat a Mataró, al segle XIV, com els masos Bovet, Seguí, Palau, Caprec, Verdaguer, Sibila, G. Capella, Bertran, Vila, Salvas, Dorca, Miquel Ponç Mataró, Bova, Bg. Roig, Pujol, Ros... Posteriorment trobem també un Mas Campmajor al Veïnat de Cirera, als segles XVI i XVII, que també fou conegut com a Pujol o Pujol del Palmer.

Masos del seu entorn eren l’ Aperset, Auleda, Balançó, Çafont, Gener, Olivera, Reniu, Serra, Soler de Cirera i Vilardell. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op Cit. pàgs. 72 i 73.