CAMPS, CAN

 

Casa rellevant (segles XVI i XVII) del nucli urbà argentoní. Altres de conegudes serien can Calopa (el Mas Batlle), Can Janer, el Molí d’ en Coca (o de Can Calopa) i Can Llimona (Can Portellet). Masies ja desaparegudes són Can Lloberons del Xiprer i Can Bova de les Vinyes.

Can Camps, al carrer Mataró núm. 17, és una masia amb teulada a dues aigües, mutilada per un dels costats. Presenta portal adovellat i conserva dues finestres gòtiques del segle XVI, la més petita de les quals té a sota una espitllera. Es conserva en mal estat.[1]

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=6378