CAMPS, CAN LLUÍS

 

És una de les populars Cinc Sènies.[1] Concretament la tercera que es troba venint de la ciutat de Mataró, a la banda del mar i porta el núm. 39 del Veïnat de Mata. Can Lluís Camps té com a nom antic Can Rovira. També era coneguda simplement com Can Anglada. I el nom actual és Can Camps o Can Mora. Els de les altres Cinc Sènies són Can Llobet, Ca l’ Avi Pauleta, Can Pera i Can Pruna.

Avui, un Pla Especial per a Masies i Cases Rurals en preveu la seva rehabilitació i la seva possible adaptació a diferents usos. [2]

 

// També porta el nom de Can Lluís Camps una casa de pagès situada al peu de la carretera de Barcelona, a la zona del Rengle, a la banda del mar. Altres propietats del mateix indret eren Ca l’ Antonet, Cal Xic Martí, Can Pusa, Can Muntons, Ca l’ Aliveras, Cal Cuc, Can Lesmai, Can Mitjana i Cal Bufó.

 

 

 [1] Per a conèixer la realitat de les Cinc Sènies avui, vegeu "Una passejada per les Cinc Sènies”, de Pep Riera i Agàpit Borràs. Associació de Veïns de Mataró-Centre. Mataró, abril, 2001.

[2] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 24.