CAÑELLAS, MOBLES

 

Es tracta d’ una botiga regentada per diferents generacions de la família que té diferents plantes d’ exposició.

Fill de Ramon Cañellas i Coll i de Maria Graupera i Serra, Josep Cañellas i Graupera n’ era el propietari. La botiga estava originàriament situada al carrer d'en Palau i l’ any 1974 es traslladà al carrer de Sant Josep núms. 8 i 10.

Josep es va casar amb Concepció Avellana i Giner. Fills seus van ser Montserrat i Ramon, casats també respectivament amb Josep Mª Clos i Serra i amb Mª Dolors Graupera i Puig.

Josep Cañellas i Graupera va morir el 1967, als 66 anys.