CANYAMASSES, LES

 

Denominació molt antiga que servia per a designar el paratge del terme d’ Argentona, entre la Riera d’ Argentona i la de Clarà, conegut tardanament per Pla de Can Poi. Canyamasses equival –sembla- a zona destinada al cultiu del cànem.[1]

Cases de pagès espargides per aquesta zona eminentment plana són Can Matavent, Cal Bisbe i Can Mas. Fins i tot, Can Carmany i Can Comalada.

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró...”. pàg. 73.