CAPELLA DE BAIX, MAS

 

És el nom d’ un mas que estava situat al Camí Ral, no pas lluny de Sant Simó. Es tracta d’un dels que es varen integrar al nucli urbà de Mataró, durant els segles XVI –quan n’eren propietaris Joan Arnau i Capella i Montserrat Capella- i XVII, que hauria tingut una dependència directa del monestir de Sant Cugat del Vallès.[1] Primitivament aquest mas es denominava Mas Sibilia.

Altres masos que també quedaren integrats en el nucli urbà, amb el creixement urbanístic d’ aquesta època (segles XVI i XVII) esmentaríem els Andreu, Bellot, Bova, Bertran Costa, Capella de Dalt, Castellar, Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou.[2]

 

 

 [1] GARCÍA ESPUCHE, Albert i GUÀRDIA I BASSOLS, Manuel: “La construcció d’ una ciutat, Mataró 1500-1900”. Op. Cit. pàg. 363.

[2] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.