CAPREC, MAS

 

Se’n té constància documental al Mataró del segle XIV. Joan Giménez i Blasco[1] en constata d’ altres en aquesta mateixa centúria, com els Bovet, Seguí, Palau, Verdaguer, Sibila, Bertran, Vila, Salvas, Dorca, Miquel, Ponç Mataró, Bova, Pujol, Ros i Campmajor, no sempre fàcils d’ ubicar.

Del mateix segle tenim constància d’ altres masos com Oller i Torner (a Traià); Janer, Soler i Ametller (a Cirera); Morot, Horta, Costa, Vilaseca o Tria (a Valldeix) i Bastit, Pi, Mascort o Rubiol (a Mata).

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya…”. Op. Cit. pàg.72.