CARBÓ, MAS

 

Conegut també com a Mas Miquel, estava ubicat al Veďnat de Mata, a la zona de l’ermita de Sant Martí, en els segles XVI i XVII. Limitava amb els masos Mataró, Berenguer i Ferragut.

Altres masos de Mata en aquells temps foren els Gener, Gual, Mata, Tria (abans denominat Mas Mir), Solei, Ros, Pi i Rubiol, Mates de Dalt o d’ Amunt... i la Borda d’ en Lladó. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pŕg. 72.