CARDONER, CAN

 

Casa de la Riera núm. 95, de Mataró, caracteritzada per tenir una reixa de ferro a la finestra de la planta baixa. La seva finalitat és més decorativa que de tanca protectora. La reixa està dividida en dues parts, una inferior, sobre el llindar i una altra superior. Pel que fa al seu disseny es caracteritza pel barroquisme ornamental: elements florals i geomètrics, línies sinuoses i ondulants entrellaçades, motius vegetals... La reixa va ser dissenyada per Josep Puig i Cadafalch i realitzada pel serraller mataroní March.[1]

Altres cases de Mataró tenen també alguna decoració de ferro forjat. Anotaríem el mateix Can March, al Camí Ral núm. 300 [2], o d’altres ara inexistents, com la que hi havia al carrer de Lepant núm. 80 [3].

 

 

 [1] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8720

[2] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8722

[3] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8657