CARIM OTTO

 

Fàbrica de vidres per a laboratoris que a principis de la dècada dels seixanta del passat segle XX es va posar en funcionament a Mataró. Estava situada al carrer Marià Fortuny 39, fent cantonada al el llavors denominat carrer Lope de Vega (avui, del músic Josep Sabater). N’ eren propietaris Francisco Cano Raya i Rosario Carim-Otto, de Barcelona.

Com s’ ha esmentat, es fabricaven bàsicament ampolles de mida reduïda per a laboratoris farmacèutics i empreses del ram del perfum.

Al 1994 l’ empresa va canviar de nom i passà a denominar-se “Mirca Vidrio”. Al cap d’ uns anys l’ empresa es traslladà a Tarragona.[1]

 

 

 [1] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Fàbriques de Mataró 01”. DC PLUS. Serveis editorials. 2016. pàgs. 121-126.