CARMANY, CAN

 

Casa antiga, coneguda –des del segle XV i fins al XVIII- com Can Rovira. Susceptible de diferents modificacions, al XIX es coneixeria com Can Carmany i encara, en alguns documents, Can Caramany.

En mig de boscos, Can Carmany es troba a la banda esquerra de la carretera de Mataró a Granollers, en el terme d’ Argentona, molt abans d’ arribar a la carretera d’ Ňrrius. [1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: « Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró...”. Op. Cit. pŕg. 72.