CARRAU I RENAU, FÀBRICA DE JAUME

 

Era una empresa del gènere de punt mataronina creada l’ any 1902, que estava situada al carrer de Puigblanch, fent pràcticament cantonada amb la plaça de Fiveller. Als anys vint tenia un centenar d'obrers i era "(…) la única en que por completo se verifican todas las operaciones, desde el hilado hasta que el género queda listo para la venta. Cuenta con secciones de evaporación, blanqueo de sedalina, tintes directos, negro oxidado, aprestos y fabricación de hilados sedalina(…)". [1] D’ altra banda, va ser una de les empreses locals que participà en l'Exposició d'Indústries que va tenir lloc al Col.legi de Santa Anna, l'any 1911. Amb el temps, en aquest mateix espai s'hi situà Afelpats Ferrer, una també prou coneguda empresa dels anys cinquanta i seixanta del passat segle XX.

A més de conegut empresari del gènere de punt, Jaume Carrau i Renau era el propietari [2] (des del 1913) del Teatre Principal, al carrer Nou. Anys després de la seva mort (1922), quan tenia 62 anys, la seva família féu donació del Foment a la parròquia de Santa Maria.[3] També fou membre de la Junta de la Caixa d’ Estalvis de Mataró.

 

 

 [1] "Revista Hispano Americana Ilustrada … a Mataró". Any VI. Barcelona, agost de 1911. (Reeditada al 1986, en el 75è aniversari de l'Exposició d'Indústries Locals).

[2] Conjuntament amb el seu germà seria també propietari d’ una “Drogueria i Herboristeria” que estava situada al carrer de Sant Cristòfol número 12, inaugurada el 1882.

[3] CUSACHS I CORREDOR, Manuel: "Foment Mataroní, 1904-2004. Un segle de servei a la ciutat". Copisteria Castellà. Mataró, 2003. pàgs. 40-45.