CŔRREGA, LA

 

Espai costaner de la part sud oest de la ciutat, que correspondria ara a la part occidental del nou Passeig Marítim o Passeig del Port i que vindria a coincidir amb la zona de cŕrrega i descŕrrega de les mercaderies transportades en ferrocarril. Cal fer notar que l’ estació de tren es troba a poca distŕncia d’ aquest indret. La zona litoral d’ aquest sector també seria coneguda com la Platja de Ponent. Altres trams de la platja mataronina, ja més a llevant reben els noms del Varador, del Callao i de Sant Simó.