CARRETERA DE CORNELLŔ A FOGARS DE TORDERA (Veure BV-5031)