CASABLANCA

 

Es troba, com Can Dangla de Baix, al peu del mateix revolt que fa la carretera C-1415, abans de passar per sota la C-32, anant en direcció a Argentona. Cases properes són Can Balançó, Can Barrau, Can Palleroles, Can Rius o Can Gasarapa.[1] Molt a prop hi té el denominat Torrent dels Lladres.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir/ Cal cercar el nom i fer l’ aproximació adequada, amb el “zoom”.