CASES DE MAR

 

Nom que queda oficialitzat en els registres del segle XVII per a designar conjuntament els habitacles que es construïen a prop de la platja.[1] Era l’ època en què, pràcticament desapareguts els perills de la pirateria, Mataró va créixer en direcció cap el mar, originant-se carrers com el de Sant Antoni, el de Sant Joan, el de Sant Pere o el de Sant Francesc de Paula.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 138.