CASINO FÈNIX MATARONÉS

 

Era una entitat de caràcter menestral i popular fundada el 1862, que tenia la seu en l'antic local del Casino Orfeó, de caràcter burgès, fundat el 1860 a la Riera, on després s’ hi instal.laria el cinematògraf Moderno.[1] En les seves instal·lacions s'adaptà un espai com a teatre, que s'inaugurà la temporada de 1867. Es tractava d'un teatre d'estiu que s'instal·lava en els jardins de l'entitat, amb el compromís de presentar una funció quinzenal, generalment cada dilluns. Sovint, en el seu escenari, es repetia la programació que es feia a l'Euterpe. El 1880, les dificultats econòmiques a les quals havien de fer front les entitats recreatives, van propiciar la fusió del Casino Filarmónico i el del Fènix. Fou una de les entitats de més llarga durada, que acollí una secció teatral força constant i de vida més prolongada. Quant a la capacitat del teatre, no en tenim constància, però, ni que sigui orientativament, sabem que el 1895 l'entitat havia passat dels cent cinquanta associats als quatre-cents.[2]

A l’ hora de parlar-nos d’ aquest casino, un viatjant del moment (1893), Luciano García del Real (1863), en una sèrie d’ articles sobre Mataró, ens parla també de l’ existència, a la Riera, d’ un altre centre recreatiu: el Centre Liberal.[3] Possiblement es tracta d’ una entitat que estava situada als locals del Centre Republicà Federal, que després de las Guerra Civil passaren a la CNS.

 

 

 [1] ENRICH I REGÀS, Francesc: « La vida a Mataró, al primer quart de segle. Uns records”. Mataró, 1987. pàg. 166.

[2] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FSessioEstudisMataronins%2Farticle%2Fdownload%2F113750%2F141599&ei=sttrUunvI6ae7Ab094DoBA&usg=AFQjCNGpV77BgIyjNgdLDED8G_ZFKm6RmA&sig2=kqsKTIbeHMmXm2ltIQo-Nw&bvm=bv.55123115,d.Yms

[3] FULLS/103. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 2012. pàgs. 26 i 37.