CASINO FILHARMÒNIC

 

També conegut com Sociedad de Apolo, conjuntament amb el Mataronés (fundat al 1843) varen ser els dos primers casinos de la ciutat. La seva vida es començà a notar al 1848 i seria reconegut oficialment el 1851. Tenia una secció musical i una altra de literària. Estava establert en una casa-cafè de la Riera.

En dissoldre’s la societat, l’ edifici va anar a parar a diverses mans: Casino la Unión (1880), Ateneo Mataronés de la Clase Obrera (1883) i al Casino Mercantil (c.1883). Els casinos eren llocs de trobada de famílies burgeses benestants.[1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 239-241.