CASINO MATARONÉS

 

Centre o espai de relació social propi de la burgesia mataronina del segle XIX, que s’ establí primer a la Plaça Gran, després a la Riera (1875) i successivament en altres edificis. També es denominaria posteriorment Centre Mataroní i de manera molt popular “casino dels senyors”. [1]

Altres casinos coneguts de la ciutat foren el Casino Orfeo (1860) i el Casino Armonía (1872), també a la Riera. [2] També el Casino Foment, que habilità una sala com a teatre [3], per a que els aficionats hi fessin les seves funcions. En aquesta entitat es forjà un dels actors més destacats del teatre amateur mataroní, en Jacint Barbosa. L’ actual Centre Mataroní es troba al núm. 40 de la Riera, a pocs metres més avall de l’ Ajuntament.

 

 

 [1] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Riera amunt, Riera avall”, Mataró, 2015. pàgs. 95-97.

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàg. 330.

[3] Altres teatres de la localitat foren el Principal, el Prado Mataronés, el Talia, l’ Olimpo Mataronés, el Tívoli, el del Círcol Catòlic d’ Obrers o el Moratín.