CASIÑOL, RICARD

 

Propietari d’ un taller de fotografia situat al carrer de Sant Francesc d’ Assís 8, al costat del carrer de Bonaire, que començà a fer el seu servei l’ any 1883. L’ adreça serà també posteriorment la del fotògraf Josep Estrany i Morell (1845-1918), que feia també de perruquer.

Altres tallers de l’ època pionera de la fotografia, a Mataró, foren els de Dámaso Fuertes Vélez (al carrer d’ en Palau 10), el de Josep Diamant i Adrià (al carrer de Sant Antoni 32), el d’ Agustí Capmany i Serra (que el substituí, al mateix lloc), o el de Josep Estrany i Morell (que es situaria al carrer de Sant Francesc d’ Assís 8, suplint precisament Ricard Casiñol).