CASSANY, CAN

 

Situada al camí de Can Caralt, núm. 2, de Sant Andreu de Llavaneres. Obra del segle XVII.[1]

És una masia de planta rectangular que consta de dos cossos, de planta baixa i pis. La coberta és a una vessant. La façana principal té un portal de mig punt dovellat de dimensions mitjanes, amb una espaiosa entrada amb l'escala al fons. Ha estat restaurada i condicionada com a segona residència. Al primer pis -a sobre de la porta d'entrada- hi ha una finestra amb llinda recta i de pedra picada, com les restants obertures. Per dins les finestres tenen festejadors de pedra de forma arquejada. La casa està orientada a migdia.

Aquesta construcció és del segle XVII, tal i com mostra una inscripció a la part exterior de la casa, sobre la llinda de la finestra principal: "Joan Casany i Masorrà 1672". La nissaga dels Cassany va ser propietària d'una bona part del veral del Massorrà i eren uns dels principals regants que es beneficiaren del Rec Molar. Durant la segona meitat del segle XIX els hereus varen marxar del poble.

 

 

 [1] http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_8908