CASTELL, EL

 

Denominació que serveix per a designar la masia situada al Veïnat de Mata, al darrera del Turó d’ Onofre Arnau, orientada a llevant. Construïda cap al 1950, però d’ arrels anteriors (segle XIX) i amb adreça oficial de Veïnat de Mata 35, és avui segona residència dels seus propietaris però té una part on radiquen els masovers dedicats a l’ activitat agrícola i a la cria d’ aus de granja. La casa és inclosa al Pla Especial del catàleg del Patrimoni Històrico-Arquitectònic.

S’ hi accedeix pel camí que surt de la Carretera de Mata i que passa pel damunt de l’ autopista.[1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047/fitxa_06.pdf