CASTELL, FONT DEL

 

Es troba a Dosrius, al peu del Turó del Castell, de gairebé 300 metres d’ altitud, tenint com a masia més propera Can Vallmajor. [1] El castell de Dosrius (data el 1114, com de “Duos Rios”) és ara en estat de runes i només queda en peu una part de la paret nord, amb resta d’ espitlleres. De forma rectangular, tindria segurament planta baixa i dos pisos i una superfície aproximada de 170 metres quadrats.

La font pròpiament dita es localitza en un trencall del Camí Vell del Corredor.[2]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró...”. Op. Cit. pàg. 113.

[2] http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Dosrius