CASTELLAR, MAS

 

Mas integrat al nucli urbà de Mataró durant els segles XVI i XVII que estava situat entre la platja i el Camí Ral, en direcció a Sant Simó. El paratge que quedaria al seu entorn deuria ser denominat, en aquella època, com els Castellars.

Altres masos que també quedaren integrats en el nucli urbà, amb el creixement urbanístic d’ aquesta època (segles XVI i XVII), esmentaríem el Mas Andreu o els Bellot, Bova, Bertran Costa, els Capella, Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.