CATALUNYA, CAN

 

Era una horta gran, que portava justament aquest nom però que també era coneguda pel nom del seu propietari Jaume Ferrer i Albareda, velluter, Diputat del Comú, al Mataró del segle XVIII. La propietat coincidiria amb la zona dels actuals carrers de Sant Benet, la Concepció i l Torrent i no s’ hi edificaria fins a les darreries d’ aquell segle.[1]

En el plànol de l’ Eixample (1878) figura encara el nom d’ Albareda per a designar el que deuria ser una part de l’ antiga finca.

 

 

 [1] GARCÍA ESPUCHE, Albert i GUÀRDIA I BASSOLS, Antoni: “La construcció d’ una ciutat: Mataró, 1500-1900”. Patronat Municipal de Cultura. Editorial Alta Fulla. Caps de Bou, 11. Mataró, 1989. pàg. 63.