CAU DELS TUIXONS

 

És una elevació del terreny prou important –supera els 500 metres- que es troba pràcticament al peu del camí que porta al Santuari de la Mare de Déu del Corredor, ja passat el Forn del Vidre.

Abans d’ arribar al santuari, el camí passa també per les immediacions de les roques de Sant Joan i pel Pla de les Brugues. [1] El toixó –també dit teixó- és un animal de mida gran i de cos ample, amb morro llarg –semblant al senglar- que deuria ser localitzat en aquest paratge i donaria significat al topònim.

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts...”. Op. Cit. pàg. 194.