CAVALLER, FONT DEL

 

Es localitza al terme d’ Argentona i concretament al Veïnat de Clarà, en el paratge del Rocar d’ en Serra i al contrafort nord d’ aquest massís. La casa de pagès més propera és Can Calau però no queda lluny de Can Manreset, de Can Mont i fins i tot de Can Carmany o Caramany.

Aquesta font que també és coneguda com la Font d’ en Quico.[1]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 75.