CAVALLER, MAS

 

Casa d’ Argentona, situada al carrer de Ntra. Sra. de la Salut núm. 12. És una masia de planta baixa i pis, amb teulada a dos vessants i frontó a façana, de tres cóssos transversals a la façana.

En el lateral de llevant hi ha una porta també de granit on hi ha una inscripció on és llegeix l'any 1702, i que és l'antiga entrada del raïm al celler. En aquest lateral també hi ha dues finestres de pedra, amb tres finestres també de granit. Tant aquest lateral com la façana posterior no són arrebossades. Estan fetes de pedra i argamassa.[1]

Altres habitatges interessants del mateix carrer són Can Trillas (núm.11), Can Damm (núm.30) i Ca l’ Alsina (núm. 18).

 

 

 [1] http://www.argentona.net/media/4688.pdf