CENTRE D’ ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL CENTRE

 

Es localitza a l’ edifici de l’ antic Hospital de la ciutat, amb accés però pel Camí Ral. És un dels dos Centres d’ Atenció Primària (CAP) que depenen del Consorci Sanitari del Maresme i no directament de l’ Institut Català de la Salut (ICS). L’ altre CAP depenen del Consorci és el de Cirera-Molins.

Els CAP asseguren el primer nivell d’ atenció sanitària dels ciutadans d’ un sector determinat de la ciutat.[1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/salut/sistema_sanitari/