CENTRE D’ ATENCIÓ PRIMÀRIA EL MARESME

 

Es localitza al Camí del Mig. Acull en realitat dos Centres d’ Atenció Primària (CAP) existents a Mataró. Els CAPS suposen el primer nivell d’ accés als serveis sanitaris dels ciutadans d’ una localitat.[1]

El Centre d’ Atenció Primària el Maresme es localitza a l’edifici de l’ antic Ambulatori de la Seguretat Social, ara depenent dels Institut Català de la Salut (ICS), de la Generalitat de Catalunya, on es centralitza l’ organització dels Serveis Sanitaris Generals de la ciutat.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/salut/sistema_sanitari/