CENTRE D’ INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES

 

També conegut per les sigles CIRD, es troba al carrer de les Tres Roques núm. 21, a la zona de Cerdanyola de Mataró. També una altra dependència es localitzaria al carrer Blai Parera núm. 6, al barri de Rocafonda de Mataró.

Es tracta d’ un equipament municipal que té com a eix l’ acolliment, l’ assessorament i la formació de les dones del sector. Desenvolupa també accions adreçades a la promoció de la igualtat de gènere.[1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/portal/ca/dones/