CERDANYOLA, CASAL DE GENT GRAN DE

 

De caràcter municipal és un centre de gent gran –també popularment conegut com Casal Oriol Batista- que es troba al carrer del Pla de Bages núm. 49, al centre de Cerdanyola, tocant a la Plaça de Tomàs Ribas i Julià. S’ hi desenvolupen activitats d’ ordre divers, com aprenentatges, cursos de formació, actes lúdics i recreatius, etc…

Està dedicat a qui fou regidor socialista de l’ Ajuntament de Mataró (1999-2010), Oriol Batista i Gázquez, mort l’ any 2010. [1]

 

 

 [1] “Oriol Batista, Compromís Social i Cívic”. Publicació núm. 9, del Partit dels Socialistes de Mataró. Mataró, octubre del 2011. Veure també: http://www.mataro.cat/portal/ca/gent_gran/casals/cerdanyola/