CÍRCOL SOCIALISTA

 

El moviment socialista tenia la seva seu primer al carrer Nou 13 (1891) i després a la plaça de Cuba 10 (1895). A la seva seu s’ hi trobaven aplegats diferents petits sindicats obrers. En aquest darrer domicili es situa, l’ any 1899, la “Societat Fabril de Obreros en Género de Punto” i també la d’ “Obreros Jornaleros del Arte Textil”.

Tot aquest moviment donà peu a la fundació del “Centro de Corporaciones Obreras”, germen -a la centúria següent- de la Casa del Poble, situada a la cantonada del carrer de Santa Marta amb el que ara és la plaça de les Tereses.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pàg. 415.