CÍRCULO TRADICIONALISTA, EL

 

Tenia la seva seu al carrer de Sant Simó, on també es feia teatre. Després es va traslladar al carrer de Sant Josep. [1]

Entitats mataronines a destacar en aquells anys, similars a la del Círculo Tradicionalista, serien el Foment Mataroní, el Círcol Catòlic d’ Obrers, La Societat Iris, l’ Ateneu, el Casal Catalanista o la Societat Artística Literària.

 

 

 [1] Veure l’ article “Mataró, 1919-1936. Del locaut a la revolució anarquista. L’ època del Dr. Josep Samsó”, signat per Manuel Salicrú i Puig i publicat a FULLS/97, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 2010. pàgs. 14-38.