CIRERA, CAMÍ VELL DE

 

Camí antic (documentat al segle XVI), connectava el nucli urbà de la ciutat i òbviament el Veïnat de Cirera, que quedava entre la riera del mateix nom i el Torrent de les Valls. La cartografia de l’època presenta algunes dificultats a l’ hora d’ interpretar el seu recorregut. No s’ ha de confondre amb el “Camí de la Serra” ni tampoc amb el “Camí de Can Torner”.

D’ altra banda el camí aniria quedant totalment desfigurat amb la urbanització del sector. En un origen, el denominat Camí Vell de Cirera començava al Camí de la Serra, passava pel Parc Forestal, i agafava la direcció de Can Vilardell Vell, des d’on aproximadament seguia la Riera de Cirera. Passava després per Can Vilardell, entre Ca l’ Arnau i Can Bofarull, fins a l’ alçada de les Pistes d’ Atletisme, on es trobava amb el Camí dels Contrabandistes.

Tindria una longitud de 1,38 quilòmetres.