CIRERS, ELS

 

La denominació es troba constatada a finals del segle XVI.[1] Està estretament relacionada amb Cirera però sembla que fa referència més aviat al nom d’ un camí de la zona.

Altres camins coneguts des de molt temps enrere són el que carenava la Serralada Litoral, el dels Contrabandistes.. i sobretot el de Valldeix que es convertia amb el de Canyamars perquè era la connexió directa amb aquesta localitat.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO: “Mataró en la Catalunya del…”. Op. Cit. pàg. 167.