CLAP DE BOET DE TERRA

 

Banc d’arenes i algues que queda a uns cinc-cents metres dins del mar, al davant mateix de la costa mataronina, entre la vertical del carrer de Balmes i la zona del Pla d’en Boet. D’aquí el nom. [1]

Altres bancs situats al davant de la costa de la ciutat són La Força, de mena rocosa, l’ anomenat Roquer de Terra i la Roca de la Torre... sense oblidar el braç de roca constituït pel Niny Armat Petit, el Niny Armat Gran i la Matella, [2]

 

 

 [1] El mot "clap", fent referència al relleu marítim, podria equivaler a "barra rocosa" o "escull", segons Moreu-Rey. Vegeu Op. Cit. pàg. 45.

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró Dels orígens...”. Op. Cit. pàg. 15.