CLARÀ, RIERA DE

 

Comença a les muntanyes properes a Òrrius i després de recollir les aigües del Turó d’ Aquença i de la Serra d’ Ametlla (o d’ Ameia), va a parar a la Riera d'Argentona. Se la denomina indistintament, sembla, "torrent" (documents del 1235) i "riera" (1342), sense reflectir diferències específiques.[1]

En el seu trajecte són localitzables Can Planes, Can Riudemeia, Can Roviró, Can Tomàs, Can Poi i Can Matavent.

 

 

 [1] CUADRADA I MAJÓ, Coral: “El Maresme Medieval...”. Op. Cit. p, 39.