CLAVELL I CIA

 

Estava dirigida i administrada per Narcís Clavell i Isern. La societat, amb oficines a la Riera

núm. 43, va construir un gasòmetre al sector de llevant de la ciutat, vora la platja, i una xarxa de distribució, a base de canonades de plom enterrades. La fàbrica de gas, inaugurada l’ any 1855, alimentava així molts punts de llum a la ciutat de Mataró.

En realitat la fàbrica era d’ alguna manera la continuadora de la societat en comandita Alexandre, Clavell i Cia.

Després dels punts de llum als carrers i de manera gradual el gas s’ anà instal.lant a les cases de les famílies benestants de la localitat.[1]

 

 

 



[1] Veure l’ article “Llums als carrers: Del gas a l’ electricitat”, de Francesc Costa i Oller, publicat a FULLS/31, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, abril de 1988. pàgs. 29-30..