COLADOR D’ EN DORI

 

Nom de la peça de terra que comprèn el vessant de llevant del Turó d’en Dori, on s’ ubica el Parc Forestal. És una torrentera que aboca al Torrent o Riera del Pont de la Vila i posteriorment a la Riera de Can Gener, al Veïnat de Valldeix, conjuntament amb el del Lluscà i el del Cul del Món, tot plegat a la part més nord i occidental del terme mataroní. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.