COLOMER, GERMANS

 

Fàbrica tèxtil, del carrer del Prat (núm. 12), de factura anglesa, avui restaurada i convertida en bona part com a zona d’ habitacles, correspondria al conjunt de les fàbriques antigues Jaume Baladia (1840-1844) i Xarau (1834). [1] També era coneguda com Can Corbes. S’ hi conserva avui una característica xemeneia. Tenia la seva seu social al carrer Sant Pere més Alt núm. 63, i el seu magatzem al carrer Bailen 161-163, de Barcelona

Constatar que al davant de l’ edifici, a l’ altra vorera del carrer del Prat, es conserven una sèrie de cases de cós representatives de l’època. Colomer Germans era el seu nom oficial i estava estructurada en Societat en Comandita [2], empresa en què, sota una raó social, uns socis (anomenats col·lectius) responen amb tots els seus béns del resultat de la gestió social, mentre que d'altres (comanditaris) responen únicament amb el capital aportat a la societat.[3]

L’ empresa va ser fundada l’ any 1880 per Narcís Colomer [4] i pels seus fills, al carrer de Sant Benet 46. Abans de la Guerra Civil va ser adquirida per la família Muñoz, propietària dels magatzems “El Aguila”, de Barcelona.

 A les darreries de la dècada dels setanta tancà les seves portes, com moltes altres del mateix sector (Goliath S.A., Torrellas S.A., Recoder S.A., Industrial Mataró-Girona S.A….). També, a les seves instal.lacions, s’ hi ubicarien durant uns anys les Drassanes Gallart.

 

 

 [1] http://chimevapor.wordpress.com/2009/11/15/un-paseo-industrial-por-mataro/

[2] Un dels seus propietaris, Josep Colomer i Volart, mecenes de la cultura del seu temps, costejà l’ orgue gran de Santa Maria (1928). Estava molt vinculat a les Congregacions Marianes. També hi aportà capital Miquel Albà i Andreu, creador de la Fundació Sant Joaquim.

[3] SALICRÚ I PUIG, Manuel: “Quatre recorreguts...”. Op. Cit. pàgs. 30 i 31.

[4] Altres empreses del tèxtil, a Mataró, relativament properes a Germans Colomer foren Gaietà Marfà (al carrer de les Rates); Cia. Comas, Blanc i Solanas (Tras Santa Anna 19); Germans Mas (al carrer de Sant Joan); Enric Escapa, Fills Esquerra (a l’ Havana)¸ Dionisi Serra (Passatge García Oliver); Josep Casayas (Sant Antoni 72); Cia. Ramis i Julià (al carrer Nou 9); Jaume Mas (Ravalet 38); Companyia Trasatlàntica (Churruca 90); Joan Ponsa (Balmes 31); Manuel Pesant (Rierot 14); Salvador Comas (Camí Ral 31); Pere Valls i Baques i Francesc Julià i Majó (Sant Felicià 20 i 16, respectivament); Antoni Roca (Sant Francesc de Paula 8 ); Pere Ribas i Vila (al carrer de Campeny)…