COMA, LA

 

Quedaria fora de la muralla del segle XVI. Es tracta d’ un indret, originàriament una horta que estava ubicada on l’ any 1877 s’ obrí el carrer del mateix nom. Zona relativament baixa (aquest és l’ origen del nom de “coma”) quedava entre la muralla del segle XVI i una petita elevació de terreny que és ara el pati superior de l’ escola allà existent. [1]

En aquest indret i des del 1889 les Religioses Terciàries Franciscanes [2] hi tenen establerta una escola (Escola del Sagrat Cor de Jesús) [3], de caràcter concertat, que té alumnat de les etapes Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.[4] A més, aquesta institució col.laborà en l’ ensenyament dominical i nocturn de noies obreres dins la institució que en el seu temps tingué el seu relleu i que es denominà Patronat Escolar i Obrer (1903).

També ha hi a l’ interior d’ aquestes instal.lacions la antigament denominada Sala Infantil Catequística, centre recreatiu i d’ esbarjo, que durant molts anys va estar relligada amb la Parròquia de Santa Maria.

Religioses de la mateixa orde regenten una altra escola a l’ actual Ronda Cerdanya, coneguda amb el nom de “Sant Josep” (1968) [5].

 

 

 [1] GARCÍA ESPUCHE, Albert i GUÀRDIA I BASSOLS, Manuel: “La construcció d’ una ciutat, Mataró 1500-1900”. Op. Cit. pàg. 235.

[2] La congregació es fundà a Antequera (Málaga), l’ any 1885. Carmen González Ramos, ara beata, en va ser la fundadora.

[3] Durant la Segona República moltes escoles religioses mataronines es veieren obligades a canviar de nom. Així, el Col.legi Salesià seria la Mútua de Sant Antoni de Pàdua; Santa Anna, la Mútua Calassanç Vives i els Maristes, Valldemia S.A. Pel que fa a les escoles femenines, el Cor de Maria es convertiria en Mútua Escolar Prat de la Riba, les Concepcionistes serien la Mútua Escolar Carme Gibert, les Franceses la Mútua Escolar Ramon Llull i la Coma, la Mútua Escolar Dr. Valdé.

[4] https://sites.google.com/a/lacoma21.es/sagratcordejesus/

[5] http://santjosepfranciscanes.es/centro.html